Generelle villkår

Vilkår for leie

1. Fører/Leietaker 

Fører av bilen må være fylt 25 år, og hatt førerkort klasse B i minimum 5 år.

 

2. Bestilling 

Ved bestilling må depositum kr. 10 000,- innbetales konto 6433 05 10372. Depositumet anses som en bekreftelse på bestillingen og må være innbetalt før reservasjonen er gyldig. Dersom bobilen leveres tilbake til avtalt tid , uskadet, rengjort og med oppfylt drivstofftank og propanflasker,  tilbakebetales depositumet i sin helhet. Ved skade, mangel på rengjøring mv.. belastes depositumet tilsvarende.

3. Avbestilling 

Ved avbestilling beregnes følgende gebyrer som motregnes innbetalt depositum:

  • Mer enn 30 dager: 15 % av depositumet 
  • 30 dager før utleie: 50% av avtalt leiepris
  • Mindre enn 5 dager: Må leien betales i sin helhet

4. Forsikring 

Leieprisen inkluderer kasko og ansvarsforsikring. Ved kaskoskade som leietager har ansvar for må leietager betale egenandel på kr. 10 000,- pr. skade. (Tilsvarende egenandel på forsikring) For øvrig er leietager økonomisk ansvarlig for alle skader påført av ham selv som ikke dekkes av kaskoforsikringen herunder innredning utstyr som medfølger bilen. Utleier forutsetter at leietager har egen reiseforsikring. Ved skade skal det fylles ut skademelding. Ved innbrudd/tyveri dekker forsikringen kun utleieenhetens utstyr.

 

5. Leietakers ansvar 

Bobilen gjennomgår en kontroll før utleie. I leieperioden har leietaker ansvar for bobilen ved bl.a. å kontrollere / etterfylle nødvendig olje, vann på radiator m.m.. Vi forutsetter en forsiktig behandling av bobilen slik at turen blir vellykket. Leietaker plikter å sette seg inn i bilens funksjoner (gass, strøm, varme vann mv.) slik at brukerfeil og påfølgende skader unngås. En grundig gjennomgang vil bli gitt ved utlevering. I tillegg finnes det brukerveiledninger om bord i alle våre utleiebiler. Dersom uforutsette problemer oppstår, er leietaker pliktig å ta kontakt med K. Paulsen & Sønner AS for å prøve å løse problemet. Erstatning for evt. redusert bruk av bobilen gis ikke for feil og mangler som kun rapporteres ved tilbakelevering.


6. Havari 

Skulle det mot formodning oppstå skade/feil på den bestilte utleieenheten – slik at den ikke kan leies ut – vil innbetalt depositum og leie betales tilbake. Utleier vil selvsagt gjøre alt for å finne en alternativ utleieenhet. Utleier gir ikke erstatning for tapt ferie/arbeidsfortjeneste. Oppstår feil/skade underveis, får leietaker refundert leie for det antall dager som bobilen er til reparasjon, men ikke forsinkelse vedr. reparasjon som er under 12 timer. Dersom leietaker velger å ikke bruke tid på reparasjon gis ingen refusjon.

Dersom feilen beviselig skyldes leietaker, gis ingen refusjon. De fleste reiseforsikringer dekker fri hjemreise ved langvarig reparasjon.

 

7. Framleie 

Bilen kan ikke fremleies eller utlånes til 3. part. I så tilfelle er leietager 100% økonomisk ansvarlig.

 

8. Ut–og innlevering 

Utlevering er klokken 14 og innlevering er senest kl. 11 på avtalte datoer. Andre tidspunkt må avtales særskilt. 

Ut- og innlevering utenom åpningstid (mandag-fredag 08:00-16:00) belastes med kr. 1500,- Forespørsel om endring av tidspunkt må skje innen 24 timer før avtalt tid. Ved for sen tilbakelevering belastes kr. 1500,- pr. påbegynte time. Hvis for sen tilbakelevering får konsekvenser for neste leietager, belastes leietager for utgifter/kostnader dette medfører. Ved innlevering skal drivstofftanken være fylt opp og bilen skal være grundig rengjort ut- og innvendig. Toalett og spillvannstank skal være tømt. Søppel og mat må tas ut av bobilen. Dersom noe av utstyret som følger med bilen er ødelagt (campingstol, bord, kopper o.l.) meld ifra om dette. Så slipper neste leietaker å få problemer.

Rengjøring og tømming kan forhåndsbestilles/kjøpes til følgende priser:

  • Utvendig vask kr. 750
  • Innvendig kr. 1500
  • Tømming av toalett kr. 1 500

Kjøp av rengjøring og tømming av toalett må avtales på forhånd. I motsatt fall tilkommer et gebyr på kr. 750.

Leieartikler:

Leie av sengetøy (dyne, pute og sengetrekk): kr. 450,- pr. sett.

Bilen er utstyrt med 2 fulle gassflasker, og full dieseltank. Ved innlevering skal dette være oppfylt til tilsvarende nivå, ellers vil det bli beregnet trekk med kr. 20,- pr. liter diesel, og kr. 450.- pr. tomme gassflaske.


9. Kjørelengde

Ved ekstra overkjørt kjørelengde i leieperioden tilkommer kr. 5,00 pr. km.

 

10. Røyking og husdyr 

Det er forbudt å røyke i bobilen.  Husdyr er ikke tillatt tatt med eller inn i bobilen i leieperioden. Det vil bli fakturert et gebyr på kr. 30 000,- til leietaker dersom forbudet ikke overholdes.